Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Psykiatriens organisation

I Danmark varetages den psykiatriske behandling af udviklingshæmmede af de psykiatriske hospitaler og afdelinger, distriktspsykiatrien, praktiserende psykiatere og alment praktiserende læger. Desuden har enkelte privatpraktiserende psykologer interesseret sig for området.

Udviklingshæmning indgik først i uddannelsen til speciallæge i psykiatri fra 1998, og da kun med beskeden vægt, og kun få psykiatere har erfaring i behandling af udviklingshæmmede. Man regner med, at der til voksne udviklingshæmmede i Danmark kun er psykiatertimer svarende til ca. 10 fuldtidsstillinger. Det betyder, at kun de færreste udviklingshæmmede med psykiske lidelser kan undersøges og behandles af særligt trænede psykiatere.

Der findes ingen sengeafdelinger, der er specielt indrettede og personalemæssigt normerede til udviklingshæmmede.Behandling under indlæggelse må derfor finde sted på almenpsykiatriske afdelinger, hvor det psykiatrisk uddannede personale kun sjældent har træning i observation af udviklingshæmmede. På grund af tillægshancip er mange udviklingshæmmede så pleje- og omsorgskrævende, at deres behov af ressourcemæssige grunde kun kan tilgodeses på lukkede modtageafdelinger, hvor de erfaringsmæssigt trives dårligt. (For) tidlig udskrivning kan blive resultatet.

Til ambulant behandling af udviklingshæmmede findes små afdelinger, der ledes og betjenes af speciallæger med oligofrenipsykiatrisk erfaring, på Psykiatrisk Center Glostrup, på Odense universitetshospital, i Vejle, Haderslev,  i region Sjælland og i et vist omfang i region Nordjylland.  I region Midtjylland varetages psykiatrisk undersøgelse og behandling af udviklingshæmmede mennesker i  hovedsagen af sygeplejersker fra et fælles ambulatorium for geronto-, misbrugs- og oligofrenipsykiatri, som har mulighed for at konferere med speciallæge.

Gå til top