Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Indledning

Psykiatri er det lægelige speciale, der beskæftiger sig med de sjælelige abnormiteter. Som hørende til psykiatriens område, vil man opfatte sygdomme og tilstande, der domineres af psykiske symptomer, eller for hvis opståen sjælelige faktorer er af væsentlig betydning (Strömgren). Denne definition rejser straks spørgsmålet om, hvad der er abnormt og hvad der er normalt.

 

Hvis man uden instrumenter skal foretage en tilnærmelsesvis undersøgelse af højre øjes synsfelt, stiller man sig foran patienten og ser med sit venstre øje direkte på hans pupil. Fra siderne og fra oven og ned fører man en blyant ind foran patientens og ens eget øje, og han siger til, når han kan se blyanten.Ser han den samtidig med undersøgeren, går man ud fra, at synsfeltet er normalt. Men det forudsætter selvfølgelig, at undersøgerens eget synsfelt er normalt. Vi er måske tilbøjelige til at anvende samme metode, når vi vurderer andre menneskers psykiske tilstand. Det, der ikke ligner det, vi kender fra os selv, må være abnormt. Selv om grænserne mellem det normale og det sygelige kan være uskarpe, forsøger man alligevel i psykiatrien at arbejde medforholdsvis veldefinerede psykiske fænomener. 

Gå til top