Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Hyppighed

Ingen ved, hvor mange psykisk syge der er i Danmark. Hvert år kommer ca. 100.000 danskere i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem, svarende til 2 procent af befolkningen, men mange behandles hos egen læge, hos psykolog eller får slet ikke nogen behandling. Der er heller ikke nogen der ved, hvor mange udviklingshæmmede der findes. Ved nedlæggelsen af Statens Åndssvageforsorg i 1980 var ca. 5.000 børn og 15.000 voksne under forsorg, svarende til 0,4 procent af befolkningen. Antallet af udviklingshæmmede er formentlig betydeligt større, idet mange, specielt blandt de bedst fungerende, ikke registreredes. I en dansk befolkningsundersøgelse fra 1950erne vurderedes det, at 1,3 procent var "åndssvage";.

Der er gennemført et stort antal undersøgelser, der kan belyse hyppigheden af psykiske lidelser blandt udviklingshæmmede. På grund af uklare diagnostiske kriterier og forskelligheden af de grupper af udviklingshæmmede, der er undersøgt, er resultaterne vanskelige at sammenligne. Således angives det, at mellem 14 og 59 procent har en psykiatrisk lidelse. Lund (u.å.) undersøgte med anvendelse af anerkendte diagnostiske kriterier en gruppe udviklingshæmmede, der var repræsentativ for dem, der i 1980 var under den nu nedlagte forsorg, og fandt at ca. 30 procent havde en psykisk sygdom eller adfærdsforstyrrelse. I en sammelignelig svensk undersøgelse (Göstason1985) var det tilsvarende tal 34 procent. Blandt udviklingshæmmede med en IQ under ca. 50 forekom psykiske lidelser dobbelt så hyppigt som hos de debile (IQ over 52). Blandt beboere i døgninstitutioner havde mere end halvdelen en psykiatrisk sygdom eller forstyrrelse. Svarende hertil har Oligofreniklinikken i Risskov, der yder psykiatrisk betjening af døgninstitutioner i Århus Amt med ca. 900 beboere, til stadighed ca. 400 patienter i behandling.

 

Et kvalificeret gæt vil derfor være, at mellem 5.000 og 10.000 udviklingshæmmede danskere har en psykiatrisk lidelse. For en mere detaljeret diskussion henvises til Jansen et al. (1994). 

 

 

 

 

Gå til top