Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Den psykiatriske undersøgelse

Hovedelementet i den traditionelle psykiatriske undersøgelse består i samtaler med patienten. Udover at få patientens egen beskrivelse af de symptomer, der har ført til henvisningen, vil psykiateren forsøge at få et indblik i hans tankeverden. Hos de intellektuelt bedst fungerende udviklingshæmmede adskiller undersøgelsesmetoden sig ikke fra den, der benyttes ved andre. Nok har mange udviklingshæmmede svært ved at fortælle omabstrakte ting som følelser og lign., men med tålmodighed og indlevelsesevne kan man i mange tilfælde få værdifulde oplysninger.

 

Man må imidlertid ofte indhente supplerende oplysninger fra pårørende, institutionspersonale, lærere og andre. Hos udviklingshæmmede, der kun har et ringe udviklet eller slet intet talesprog, er man helt afhængig af de oplysninger man kan få fra andre. Det kan derfor være praktisk, at den person, der evt. ledsager den udviklingshæmmede til undersøgelsen, kender noget til de forhold, der vil interessere psykiateren. Nogle af disse er angivet i skematisk  her:
   

Hvad spørger lægen om?

Psykiatere er kendt for at spørge om meget. Det vil lette processen (og spare tid og penge), hvis man er forberedt på nogle af de spørgsmål, der som  regel indgår i en psykiatrisk undersøgelse, og evt har noteret svarene.

Familiær disposition:

Er der sindslidelser i slægten, udviklingshæmmede, epilepsi, selvmord, misbrugere? Er forældrene beslægtet?

Social anamnese:

Forældrenes stilling, nr. blandt søskende, barndomshjemmet, skolegang, evt. institutionsophold, beskæftigelse og livsløb, økonomiske forhold, familieforhold og netværk?

Barndom, ungdom, voksenliv:

Psykomotorisk udvikling, forhold til søskende og kammerater, stammen og andre talelidelser, vådliggeri, mareridt, alkohol og evt. stofforbrug, kriminalitet, interesser, seksualitet mm?

Legemligt helbred:

Hovedskader, meningitis, hjernebetændelse, stofskiftesygdomme, krampeanfald, menstruation, legemlige sygdomme i det hele taget?

Tidligere psykiske lidelser:

Symptomer, behandling, tidspunkt, varighed?

Psykiske traumer:

Flytning, sygdom, dødsfald, brudt parforhold, arbejdsløshed o. lign.?

Aktuelle lidelse:

Symptomer, behandling, tidspunkt, varighed?

 

Medbring altid en liste over den medicin der bruges, herunder håndkøbsmedicin og naturpræparater

 

Oversigten, der på ingen måde er udtømmende, kan hos de meget dårligt fungerende evt. suppleres med et standardiseret spørgeskema som DASH-II (Diagnostic Assessment of the Severely Handicapped). På baggrund af patientens egne oplysninger og de informationer pårørende og personale kan give, vil psykiateren ofte kunne stille en diagnose, der kan danne grundlag for evt. behandling. Af og til kan supplerende undersøgelser som eeg, CT eller MR scanning være nødvendige.

Det må dog erkendes, at psykiatriske diagnoser, specielt hos udviklingshæmmede med lidt eller intet talesprog, kan være behæftede med betydelig usikkerhed. Af og til kan resultatet af behandlingsforsøg være vejledende. 

 

 

 

Gå til top