Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Den psykiatriske diagnose

1. januar 1994 indførtes et nyt diagnosesystem i psykiatrien. Tidligere blev psykiatriske diagnoser i vidt omfang stillede på baggrund af psykiaterens  intuition, erfaring og lokale traditioner.Det betød dels, at den samme patient, i hvert fald i atypiske tilfælde, kunne iagnosticeres forskelligt af forskellige psykiatere, dels at den videnskabelige kommunikation blev besværliggjort. Når f. eks. en amerikansk psykiater talte om skizofreni, kunne han derved forstå noget helt andet end en dansk. 

Mens man tidligere opererede med en inddeling af de psykiske sygdomme efter formodede årsagsforhold, bruger man i dag et diagnosesystem, hvor diagnoserne alene er defineret ud fra symptomer og forløb. Dette er sket i erkendelse af, at dettrods megen forskning alligevel kun er forholdsvis få psykiske sygdomme, som vi kender årsagerne til. Det nye system udgør en del af et samlet diagnosesystem (International Classification of Diseases) for alle sygdomme, som er udarbejdet af verdenssundhedsorganisationen WHO. Det er den 10. udgave af diagnosesystemet, som derfor kaldes ICD-10. Koden for hver sygdom består af et bogstav, der for psykiske sygdomme er F, og et tal. De diagnostiske hovedgrupper fremgår af tabellen: 

 

De diagnostiske hovedgrupper af psykiske sygdomme i ICD-10.

F00-09            Organiske psykiske lidelser, dvs. lidelser eller tilstande, der skyldes beskadigelse eller sygdom, der påvirker hjernens funktion. 
F10-19 Misbrugsbetingede psykiske lidelser eller tilstande. 
F20-29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide sindslidelser, akutte og forbigående psykotiske tilstande samt skizo-affektive sindslidelser. 
F30-39  Affektive sindslidelser (mani-depression).
F40-49  Nervøse og stress-relaterede tilstande eller lidelser. 
F50-59 Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (spise- og søvnforstyrrelser, seksuelle forstyrrelser).
F60-69  Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd.
F70-79 Mental retardering.
F80-89  Psykiske udviklingsforstyrrelser (herunder autisme).
F90-98 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller opvækst.

 

 Som det fremgår er diagnoserne inddelt i 10 hovedgrupper, hvoraf de tre sidste omfatter lidelser og tilstande, der sædvanligvis opstår i barndommen eller den tidlige ungdom. De første syv hovedgrupper er opstillet efter den betydning, de psykiske lidelser og deres symptomer har i forhold til hinanden. Symptomer, der er karakteristiske for én lidelse, kan også forekomme ved andre. Angst er f. eks. karakteristisk ved visse nervøse og stress-relaterede lidelser, men kan også forekomme ved organiske lidelser, skizofreni og depression, og behandlingen vil være vidt forskellig. Før man stiller en diagnose i F4 gruppen må man derfor udelukke F0-F3.

Fordelen ved ICD-10 er, at de psykiatriske diagnoser bliver entydige. Systemet har været gennemprøvet i mange lande, og det har vist sig, at psykiaterne når frem til samme diagnose hos langt de fleste normaltbegavede patienter. I forhold til udviklingshæmmede er erfaringerne imidlertid ganske sparsomme. Det kan på den baggrund synes voveligt at give en fremstilling af psykiatriske lidelser hos udviklingshæmmede. Når forsøget alligevel gøres, er det fordi et ændret diagnosesystem naturligvis ikke betyder, at de lidelserne har ændret karakter og at tidligere erfaringer er værdiløse.

 

 

 

Gå til top