Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Psykiske udviklingsforstyrrelser (herunder autisme)

Denne diagnosegruppe omfatter bl. a. en række specifikke eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som alle har til fælles, at de begynder i barndommen og varer livet ud. 

De specifikke udviklingsforstyrrelser vedrører udviklingen af færdigheder som evnen til at opfatte sprog, at udtrykke sig sprogligt, at læse, regne m.m.læsning, skrivning. Som betegnelsen antyder er der tale om specifikke forstyrrelser, som ikke kan forklares ved en generelt forsinket eller hæmmet udvikling. Ordblindhed optræder således hos normaltbegavede, mens man ikke vil tale om ordblind hos en udviklingshæmmet, der ikke kan lære at læse, medmindre der er en udtalt diskrepans mellem indlæringsevne og intelligens. 

Derimod er de gennemgribende udviklingsforstyrrelser som autisme almindelige hos udviklingshæmmede. Omvendt ses udviklingshæmning i varierende grad hos ca. 75 procent af autisterne. 

Autisme, som man for at undgå forveksling med skizofreni også kalder infantil autisme eller børneautisme, begynder altid før 3-årsalderen. Begynder udviklingsforstyrrelsen senere, taler man om atypisk autisme. 

Hovedsymptomet ved autisme er mangelfuld udvikling af det normale socialesamspil, der er imellem mennesker. Blikkontakten er afvigende og evnen til følelsesmæssig respons mangler. Man siger om autisterne, at de er ude af stand til at leve sig ind i andre menneskers tankegang, og deres situationsfornemmelse kan være yderst mangelfuld. Evnen til at kommunikere med sproget er ofte tilbagestående eller slet ikke udviklet. Er der talesprog, bruges det ofte på en afvigende måde, f. eks. i form af ord og vendinger, der gentages på en ensformig måde eller som "papegøjesprog", hvor autisten gentager det man, lige har sagt (ekkolali). 

Helle er en middelsvært udviklingshæmmet pige, der har et forholdsvis stort ordforråd. Hendes sprog er imidlertid ejendommeligt ved, at hun konsekvent omtaler sig sig selv som "du" og andre mennesker som "jeg";. I sin sprogudvikling har hun tydeligvis ikke været i stand til mentalt at "rotere" den måde, man henvender sig til hende på. Hendes sprogforstyrrelse er derfor samtidig en illustration af autistens manglende evne til at leve sig ind i andres måder at tænke på.

Mange autister er præget af "sære" og indsnævrede interesser, de kan have tvangsprægede ritualer eller ejendommelige bevægelsesmønstre, som gentages i det uendelige, f. eks. rokkende og vridende bevægelser medkroppen eller baskende bevægelser med hænderne. En række mindre specifikke fænomener som fobier, søvn- og spiseforstyrrelser, raserianfald og selvmutilaton er almindelige blandt udviklingshæmmede autister. 

For en umiddelbar betragtning kan autismen forekomme at være en af udviklingshæmningens manifestationsformer. At det imidlertid ikke hænger således sammen sandsynliggøres ved, at autisme er yderst sjælden hos selv svært udviklingshæmmede med Down syndrom. Ved forskellige andre tilstande, der medfører udviklingshæmning, som tuberøs sklerose, fragilt X-syndrom og røde hunde syndromet er autisme almindelig. For et mere detaljeret indblik i autismens forunderlige verden henvises til Wing (1997). 

 

 

 

 

Gå til top