Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Afslutning og litteratur

Det vil af det foregående være fremgået, at udviklingshæmmedes psykiatriske sygdomme og afvigelser udgør et talmæssigt stort, og for den enkelte pinefuldt, problem. Selv om vor vor viden på området endnu er mangelfuld, også når man sammenligner med den viden, der findes om psykiske lidelser i øvrigt, ved vi, at en kvalificeret psykiatrisk behandling i overordentlig mange tilfælde er afgørende for livskvaliteten.

Vi ved også, at utallige udviklingshæmmede ikke tilbydes en sådan behandling. En væsentlig årsag hertil er formentlig, at oligofrenipsykiatri både herhjemme og mange steder i udlandet har været et lægeligt lavstatusområde, der kun er de tilført de mest nødtørftige ressourcer. Grundene hertil kan være mange. En af de mest indlysende er måske, at psykiaterne ikke i tilstrækkelig grad har forklaret, at der foreligger et problem.

Måtte denne korte oversigt hjælpe herpå, er et væsentligt mål nået.

 

 

Litteratur

Bertelsen, A. & Munk-Jørgensen, P.: De psykiatriske diagnoser. Psykiatrifondens Forlag, København 1998.

Corbett, J.A.: Psychiatric morbidity and mental retardation. I : James, F.E. & Snaith, R.P. (eds): Psychiatric illness and mental handicap. Gaskell Press, London.

Göstason, R.: Psychiatric illness among the mentally retarded. Acta psychiat. Scand. Suppl. 318 (1985).

Jansen, H., Jørgensen, F.U., Pedersen, K.E., Sørensen, K., Henning, B & Buch, C.F.: Udviklingshæmmede med psykiske lidelser. Dansk Psykiatrisk Selskab og Landsforeningen LEV. København 1994.

Lund, J.:Psykiatriske aspekter ved mental retardering. Institut for psykiatrisk demografi. Risskov (u.å.).

Petersen, E.P, Andersen, E., Westh, K., Olesen, S.K., Funch, M., Olsen, F.,Marcher, J.-O., Hansen, J. og Hjort, G.: Så gik der hul på bylden, hura, hurra. En bog tegnet og fortalt af en gruppe udviklingshæmmede på Sandemandsgården. LEVs Forlag, København 1995. 

Reid, A.H.: The psychiatry of mental handicap. Blackwell Scientific Publications. Oxford 1982.

W.H.O.: The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines. World Health Organization, Geneve 1992 Wing, L.: Det autistiske spektrum. Hans Reitzels Forlag. København 1997. 

 

Sygehistorierne er i det væsentlige autentiske. Af diskretionsgrunde er navne, den præcise alder og enkelte andre træk ændret.
 Gå til top