Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Hvordan du laver en aftale

Du kan altid kontakte os for at drøfte, om vi kan hjælpe med læsning af en opgave eller for at aftale en konsultation. Det er altid gratis. Send en mail og bed om at blive ringet op. 

Lægehenvisning er ikke nødvendig, men det vil være en fordel, at egen læge eller andre behandlere er orienteret om og indforstået med henvendelsen, og at vi får besked om undersøgelsesresultater, tidligere indlæggelser o. lign. Egen læge er gerne vor vigtigste samarbejdspartner, og konsultationer hos os vil ofte munde ud i anbefalinger, som han kan følge op.

Du kan læse nedenfor, hvilke oplysninger, der ofte vil være væsentlige.

Har du digital signatur, kan du selv hente og udskrive relevante oplysninger på Sundhed.dk og sende dem før første konsultation.

Vi forbeholder os at afvise henvendelser vedrørende igangværende behandlingsforløb, medmindre de implicerede behandlere orienteres.

Forud for påbegyndelse af en opgave skal foreligge betalingstilsagn fra patient, pårørende eller opdragsgiveren i øvrigt. Er der tale om en offentlig myndighed som bosted, kommune, region eller staten bedes EAN-nummer oplyst. 

Sker  henvendelsen  på en  borgers  vegne, forudsættes det, at denne er indforstået.

Hvad spørger lægen om?

Psykiatere er kendt for at spørge om meget. Det vil lette processen (og spare tid og penge), hvis man er forberedt på nogle af de spørgsmål, der som  regel indgår i en psykiatrisk undersøgelse, og evt har noteret svarene.

Familiær disposition:

Er der sindslidelser i slægten, udviklingshæmmede, epilepsi, selvmord, misbrugere? Er forældrene beslægtet?

Social anamnese:

Forældrenes stilling, nr. blandt søskende, barndomshjemmet, skolegang, evt. institutionsophold, beskæftigelse og livsløb, økonomiske forhold, familieforhold og netværk?

Barndom, ungdom, voksenliv:

Psykomotorisk udvikling, forhold til søskende og kammerater, stammen og andre talelidelser, vådliggeri, mareridt, alkohol og evt. stofforbrug, kriminalitet, interesser, seksualitet mm?

Legemligt helbred:

Hovedskader, meningitis, hjernebetændelse, stofskiftesygdomme, krampeanfald, menstruation, legemlige sygdomme i det hele taget?

Tidligere psykiske lidelser:

Symptomer, behandling, tidspunkt, varighed?

Psykiske traumer:

Flytning, sygdom, dødsfald, brudt parforhold, arbejdsløshed o. lign.?

Aktuelle lidelse:

Symptomer, behandling, tidspunkt, varighed?

 

Medbring altid en liste over den medicin der bruges, herunder håndkøbsmedicin og naturpræparater

 

Gå til top