Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Hvad koster det?

Oligofreniklinikken har ingen overenskomst med den offentlige sygesikring. Det betyder som udgangspunkt, at vore patienter selv må betale for undersøgelse og behandling. Enkelte kommuner bevilger dog hel eller delvis betaling efter Servicelovens § 102, og andre patienter får deres udgifter dækket over institutionsbudgetter. Gruppe 2 sikrede kan fra Sygesikringen få refunderet den del af egenbetalingen, der svarer til honoraret for gruppe 1 sikrede (Refusionstakster). Hertil kommer evt. refusion for medlemmer af gruppe 2 i Sygeforsikringen Danmark.

Prisen for Oligofreniklinikkens ydelser afhænger af tidsforbruget dels ved den direkte kontakt, dels ved journalføring, korrespondance, fakturering o. lign. samt udgifter til patientforsikring, der siden 1. september 2013 har været lovpligtig. Da der ofte er tale om langvarige konsultationer, vil en typisk pris for en konsultation være omkring 50 procent højere end sygesikringens refusionstakst.

Prisen for telefonkonsultationer er 12 kr. pr. påbegyndt minut + 100 kr. for fakturering.

Kontakt os for at få et overslag over prisen.

Prisen for klinikkens øvrige ydelser afhænger af disses karakter og omfang. Du kan altid indhente et tilbud. 

 

 

 

Gå til top