Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Hvad kan vi tilbyde?

Oligofreniklinikken kan tilbyde psykiatrisk undersøgelse og behandling af alle borgere, uanset intelligensniveau. Klinikkens tilbud er imidlertid først og fremmest tiltænkt mennesker med udviklingshæmning, et område, hvor Kurt Sørensen har mere end 25 års erfaring.

 

Oligofreniklinikken kan bl. a. tilbyde:

 • undersøgelse og behandling af psykiatriske lidelser
 • samtaler om alment eksistentielle problemer
 • undersøgelse som led i udredning af sociale, pædagogiske eller lægelige problemstillinger
 • deltagelse i behandlingskonferencer, gerne sammen med læger eller sygeplejersker fra det offentlige system, herunder "brainstorms"  i særligt  vanskelige  problemstillinger
 • deltagelse i personale- eller fyraftensmøder, hvorunder psykiatriske problemstillinger kan drøftes i anonymiseret form, ofte resulterende i forslag til, hvordan man kommer videre
 • udfærdigelse af erklæringer i strafferetlige sager (mentalerklæringer) eller i civilretlige anliggender (fx værgemålssager og pensionsansøgninger)
 • supervision af personalegrupper, der arbejder med psykiatriske problemstillinger
 • undervisning i psykiatri for personalegrupper, der arbejder med  udviklingshæmmede mennesker
 • uafhængig vurdering (second opinion) af igangværende behandlingsforløb
 • medicinsanering
 • telefonrådgivning og -konsultation

Alle patienter undersøges og vurderes af psykiatrisk speciallæge.

Kontakt Oligofreniklinikken for at høre, om vi kan hjælpe dig. 

 

  

 

 

Gå til top