Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

CV for Kurt Sørensen

Kurt Sørensen har været adm. overlæge på Oligofreniklinikken siden 1989 og fra 2004 desuden leder af Center for Oligofrenipsykiatri. Pensioneret fra februar 2014.

Eksaminer

Juni 1965: matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen
Januar 1974: lægevidenskabelig kandidateksamen fra Århus Universitet 

Autorisationer

Tilladelse til selvstændigt virke som læge 22. maj 1981
Autorisation som speciallæge i psykiatri 1. februar 1986

Ansættelser

01.04.74-30.04.76: reservelæge, Statshospitalet i Viborg
01.05.76-31.01.79 og 01.02.80-30.06.81: 1. reservelæge, Cytogenetisk Laboratorium, Psykiatrisk Hospital, Risskov
01.02.79-31.07.79: reservelæge, kirurgisk afd. E, Århus Kommunehospital
01.08.79-31.01.80: reservelæge, langtidsmedicinsk afd., Sct. Josephs Hospital, Århus
01.07.81-31.05.82: reservelæge, afd. A, Psykiatrisk Hospital, Risskov
01.06.82-31.08.82 og 01.04.85-31.12.85: reservelæge, neurologisk afd., Århus kommunehospital
01.05.82-31.08.83: reservelæge, afd. C, Psykiatrisk Hospital, Risskov (kursusstilling)
01.09.83-31.03.84: vikar for 1. reservelæge, afd. C, Psykiatrisk Hospital, Risskov
01.04.84-31.03.85 og 01.01.86-30.06.87: 1. reservelæge, Psykiatrisk afd., Randers Centralsygehus
01.07.87-31.12.88: 1. reservelæge, Retspsykiatrisk Klinik, Psykiatrisk Hospital, Risskov
1.1.89-31.12.14: overlæge, Oligofreniklinikken, Psykiatrisk Hospital, Risskov (fra sept. 2011 MA4) og (fra 2004) tillige leder af Center for Oligofrenipsykiatri, sammesteds. 

Kursus- og kongresdeltagelse

1975: Voksenpædagogisk kursus (mhp patientkommunikation) arrangeret af Statshospitalet, Viborg
1981-82: Dansk Psykiatrisk Selskabs grundkursus i psykiatri
1984: Speciallægekursus i psykiatri
1981: Symposium "Genetics and Human Behaviour, European Society of Human Genetics, Zürich, Schweiz (inviteret foredragsholder)
1983: XXII Tagung der Gesellschaft für die gesamte Kriminologie. Leitthemen "Humangenetik und Kriminologie – Kinderdelinquenz und Frühkriminalität", Bern, Schweiz (inviteret foredragsholder)
1990: Human development and endocrinology, Athen (inviteret foredragsholder)
1996: 10’th world congress. IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities), Helsinki, Finland
2000: 11’th world congress. IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities), Seattle, USA
2003: MAMH – European Association af Intellectual Disability Medicine, Rotterdam (inviteret medforfatter til Det europæeuropæiske manifest om sundhedstjenesten for mennesker med udviklingshæmning)
2004: 12’th world congress. IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities), Montpellier, Frankrig
1989-2014: Deltagelse i talrige øvrige kongresser om psykiatri og udviklingshæmning (bl.a. Rom, Amsterdam, Antwerpen, Oslo, Trondheim, Cambridge, Dublin, Stockholm, Berlin, Lissabon og Rotterdam)

Undervisningserfaring

1975-76: afviklet kurser i psykofarmakologi og i "Normalitet, neuroser og karakterafvigelser" for plejepersonale, Statshospitalet, Viborg
1980-86: Beskikket censor i klinisk genetik og statistik, Århus universitet
1992-2004: Klinisk lektor i psykiatri, Århus universitet
Siden 1990 gennemført 4-10 årlige kurser i psykiatri og udviklingshæmning tilrettelagt for pædagogisk personale.
1998- : I samarbejde med mag. Art Per Lindsø Larsen udviklet undervisningsprogrammet OLIGOS

Tillidshverv

1993: Dansk repræsentant ved udarbejdelsen af European Manifesto  BASIC STANDARDS OF HEALTH   CARE  FOR PEOPLE WITH  INTELLECTUAL DISABILITIES. Rotterdam
1996-2004: Council member IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities)
2003- : Formand for Dansk Selskab for Oligofreniforskning
1991- : Formand for Oligofreniforeningen (tidl. Oligofreniklinikkens Forsknings- og Støttemidler (velgørende forening) 

Nævn

1989- : Psykiatrisk sagkyndig i Samrådet vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Aarhus amt (fra 2007 Østjylland)
2007- : Psykiatrisk sagkyndig i Samrådet vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i den vestlige del af region Midtjylland

Publikationsliste (i uddrag)

1. Sørensen, K. & J. Nielsen: Klinefelter's syndrom hos drenge. Ugeskrift for Læger 1976,138,3327-3329.
2. Sørensen, K. & J. Nielsen: Reactive paranoid psychosis in a 47,XYY male. Acta psychiatrica  Scandinavica . 1977,55,233-236.
3. Nielsen, J. & K. Sørensen: Kønskromosomafvigelser. Månedsskrift for praktisk Lægegerning 1977,55,204-220.
4. Nielsen, J. & K. Sørensen: Alkoholpolitik. Alkoholpriser,alkoholforbrug, delirium tremens og alkoholisme som dødsårsag. Ugeskrift for Læger 1977,139,1089-1096.
5. Nielsen, J., K. Sørensen & O. Fischer:. 48,XXYY syndromet.Ugeskrift for Læger 1977,139,1431.
6. Sørensen, K. & J. Nielsen: Twenty psychotic males with Klinefelter's syndrome. Acta psychiatrica Scandinavica 1977,56,249-255.
7. Sørensen, K. & J. Nielsen: Androgenbehandling af vækstretardering hos patienter med Turner's syndrom. Ugeskrift for Læger 1977,139,2559-2561.
8. Nielsen, J. & K. Sørensen: Cancer endometrii ved Turner's syndrom efter langvarig østrogenbehandling. Ugeskrift for Læger 1978,140,171-172.
9. Nielsen, J., K. Sørensen, I. L. Pedersen & V. Holm: Deletion af den lange arm df kromosom nr. ll. Ugeskrift for Læger 1978,140,1494.
10. Nielsen, J., A. Homma, K. Rasmussen, E. Ried, K. Sørensen & P. Saldana-Garcia: Deletion 14q and pericentric inversion 14. Journal of medical Genetics 1978,15,236-238.
11. Sørensen, K., J. Nielsen, P. Jacobsen & T. Rølle: The 48,XXYY syndrome. Journal of mental Deficiency Research 1978,1l,197-205.
12. Sørensen, K.: Mikkel Hindhede og Bananen. Dansk medicinhistorisk Årbog 1978,1,169-190.
13. Sørensen, K., J. Nielsen, A. Frøland & S.G. Johnsen: Psychiatric examination of all eight adu1t males with the karyotype 46,XX diagnosed in Denmark till 19760 Acta psychiatrica Scandinavica 1979,59,153-163.
14. Sørensen, K. J. Nielsen, V. Holm & J. Haahr: Fragile site long arm chromosome 16. Human Genetics 1979,48,131-134.
15. Sørensen, K., J. Nielsen, P. Busch, B. Hamborg-Petersen, K. Hansen, L. B. Lassen, K. Nielsen, J. P. Poulsen, K. Rossen, S. K. Schaap, K. Taudorf, P. Thelle, S. Vestermark & C. Vrang: Måling af testisvolumen hos 1.389 drenge i alderen 5 til 15½ år. Ugeskrift for Læger 1979,141,915-918.
16. Nielsen, J., I. Sillesen, A. M. Sørensen & K. Sørensen: Follow-up until age 4 to 8 ef 25 unseleeted children with sex chromosome abnormalities, compared with sibs and controls. In A. Robinson, H. A. Lubs & D. Bergsma (eds): Sex chromosome aneuploidy. Prospective studies in ehildren. New York: Alan R. Liss Ine., 1979: l5-79.
17. Robinson, A., H. A. Lubs, J. Nielsen & K. Sørensen: Summary of clinieal findings: Profiles of children with 47,XXY,47,XXX and 47,XYY karyotypes. In A. Robinson, H. A. Lubs & D. Bergsma (eds): Sex chromosome aneuploidy. Prospective studies in children. New York: Alan R. Liss Ine., 1979:261-266.
18. Nielsen, J. & K. Sørensen: Alcohol policy. Alcohol consumption, alcohol prices, delirium tremens and alcoholism as cause of death in Denmark. Social Psychiatry 1979,14,133-138.
19. Sørensen, K. & J. Nielsen: Foreløbige erfaringer vedrørende oxandrolons virkning på højdevæksten hos piger med Turner's syndrom (report). Risskov 1980.
20. Nielsen, J., S. G. Johnsen & K. Sørensen: Follow-up 10 years later of 34 Klinefelter males with karyotype 47,XXY and 16 hypogonadal males with karyotype 46,XY. Psychological Medicine 1980,l0,345-352.
21. Vendelboe, M. & K. Sørensen: To drenge med karyotypen 46,XX. Ugeskrift for Læger 1980,142,221.
22. Sørensen, K., A. M. Sørensen & J. Nielsen: Klinefelter's syndrom hos skoledrenge I. Skolehygiejnisk Tidsskrift 1980,68,69-87.
23. Sørensen, K., A. M. Sørensen & J. Nielsen: Klinefelter's syndrom hos skoledrenge II. Skolehygiejnisk Tidsskrift 1981,69,1-15.
24. Sørensen, K., A. M. Sørensen & J. Nielsen: Social and psychological development of adolescents with Klinefelter's syndromeo In W. Schmid & J. Nielsen (eds): Behaviour and human genetics. Amsterdam: lsevier/North-Holland BiomedicaI Press, 1981: 45-63.
25. Nielsen, J., P. Jacobsen, M. Mikkelsen, E. Niebuhr & K. Sørensen: Sex ratio in Down syndrome. Annals of Genetics 1981,11,212-215.
26. Sørensen, K., J. Nielsen, M. Wohlert, P. Bennett & S. G. Johnsen: Serum testosterone of boys with karyotype 47,XXY (Klinefelter's syndrome) at birth. Lancet 1981,l,1112-1113.
27. Nielsen, J., A. M, Sørensen & K. Sørensen: Mental development of unselected children with sex chromosome abnormalities. Human Genetics 1981,59,324-3320.
28. Sørensen, K. & J. Nielsen: Anabolic steroid treatment of Turner girls. Clinical  Genetics 1981,20,393.
29. Sørensen, K. & J. Nielsen: Prediction of final height in girls with Turner's syndrome. Clinical Genetics 1981,20,393-394.
30. Nielsen, J., A. M. Sørensen & K. Sørensen: Follow~up until age 7 to 11 of 25 unselected children with sex cromosome abnormalities. in A. Stewart (ed): Children with sex chromosome aneuploidy. Follow-up studies, New York: Alan R. Liss Inc., 1982: 61-970.
31. Nielsen, J. & K. Sørensen: The importance of early diagnosis of Klinefelter's syndrome. In H.-J. Bandmann & R. Breit (eds): Klinefelter's syndrome. Berlin: Springer Verlag, 1984: 170-187.
32. Sørensen, K.: Er psykoterapi godt for sjælen? (anmeldelse). Agrippa 1984,6,128-135.
33. Sørensen, K.0 & J. Nielsen: Klinefelter-Syndrom und Kriminalität. In H. Göppinger & R. Vossen (eds): Humangenetik und Kriminologie - Kinderdelinquez und frühkriminalität¨. Stuttgart, ferdinand Enke Verlag, 1984: 33-44.
34. Sørensen, K.: Klinefelter's syndrome in childhood, adolescence and youth. A genetic, clinical, developmental, psychiatric and psychological study. Carnforth: Parthenon Publishing, 1988.
35 a. Sørensen,K.: Klinefelter's syndrome, treatment and counseling. Experiences with young patients. Organorama 1988, No. l, 23-25.
35 b. Sørensen, K.: Le Syndrome de Klinefelter Traitement et Conseils. Organorama 1988, No. l, 23=25.
35 c. Sørensen, K.: Het Syndroom Van Klinefelter. Behandeling en Begeleiding.. Organorama 1988, No. l, 23-25.
35 d. Sørensen, K.: El Sindrome de Klinefelter. Tratamiento y Asesoramiento. Organorama 1988, No. l, 23-25.
36. Nielsen, J., B. Pelsen & K. Sørensen: Fol1ow-up of 30 Klinefelter males treated with testosterone. Clinical Genetics 1988, 11,262-269.
37. Markociejski, B. & K. Sørensen: Autoerotisk adfærd (?) hos åndssvag mand uden penis. Nordisk Sexologi 1991,9,121-124.
38. Sørensen, K.: Physical and mental development of adolescent males with Klinefelter syndrome. Hormone Research 1992;37 Suppl 3:55-61.
39. J. Schioldann-Nielsen & K. Sørensen (eds): Thomas Bartholin: On diseases in the Bible. A medical miscellany, 1672. Translated from the Latin by J. Willis. Acta Historica Scientiarum Naturalium et Medicinalium 1994, vol. 41.
40. Jansen, H., F. U. Jørgensen, K. E. Pedersen, K. Sørensen, B. Henning & C. F. Buch: Udviklingshæmmede med psykiske lidelser. København: Dansk Psykiatrisk Selskab og Landsforeningen LEV, 1994.
41. Kjær, A., K. Sørensen & P. L. Larsen: Præmedicinering ved tandbehandling af udviklingshæmmede patienter. Tandlægebladet 1996,100,670-673.
42. Sørensen, K: Mental retardering og ændring af straffeloven. Årsberetning 1995. Samrådet vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere. Århus amt 1996
43. Buttenschøn, J., P. L. Larsen, B. Markociejski & K. Sørensen: Udviklingshæmning og seksualitet. I: C. Graugaard, P. Hertoft & B. Møhl (eds): Hjerne og seksualitet. Aspekter af teori og praksis. København: Munksgaard, 1997: 159-169.
44. Sørensen, K. & P. L. Larsen: Udviklingshæmning og alderdom. Gerontologi og samfund 1998,1,#14.
45. Sørensen, K.:  Årsager til udviklingshæmning.  I  Betak, J. , Cogez, C.S. & Jørgensen, K.R.: Din store idiot.  København, Rhodos:  71-77. 
46. Sørensen, K.: Psykiatri og udviklingshæmning. I B. Perlt (ed): Udviklingshæmmede med sindslidelser – en tværfaglig udfordring. København: Socialt Udviklingscenter SUS, 1999: 10-47.
47. K. Sørensen & P. L. Larsen: Dash-II- diagnostisk spørgeskema til identificering af udviklingshæmmede med psykiske lidelser. I B. Perlt (ed): Udviklingshæmmede med sindslidelser – en tværfaglig udfordring. København: Socialt Udviklingscenter SUS, 1999: 48-55.
48. Sørensen, K: Medikamentel behandling. I Bakken, T & Olsen, M.E. (eds): Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning - forståelse og behandling, Oslo: Universitetsforlaget 2012, 205-217.
49. Sørensen, K.: ECT – Electro Convulsive Therapy. I Bakken, T & Olsen, M.E. (eds): Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning - forståelse og behandling, Oslo: Universitetsforlaget 2012, 2218-223.
50. Munk, K.P. P.L. Larsen, E.B. Leander & K. Sørensen: Fear of child sex abuse: Consequences for childcare personnel in Denmark. Nordic Psychology 2013,65, issue 1.
51. Munk KP., Munk, Larsen PL, Leander EB & Sørensen K: Mistanke om pædofili og frygt for pædofilianklage i daginstitutioner og befolkning. Aarhus Universitet: Institut for Kultur og Samfund & Aarhus Universitetshospital: Center for Oligofrenipsykiatri, 2013, ISBN 978-87-993438-1-2.

Gå til top