Kontakt

 Adresse: Strandbyvej 9, 8240 Risskov

  Telefon: 86 17 68 86

 Mobil: 40 93 58 79

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skriv en besked til Oligofreniklinikken, og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Oligofreniklinikkens historie

Den oprindelige oligofreniklinik (oligofreni = psykisk udviklingshæmning) åbnedes 1. januar 1989 som en selvstændig afdeling på Psykiatrisk Hospital i Risskov (nu Aarhus Universitetshospital Risskov). Afdelingens hovedfunktion var at yde psykiatrisk bistand til det daværende Aarhus Amts bosteder for mennesker med udviklingshæmning. Afdelingens læger har imidlertid altid været bredt uddannede, og mange ikke-udviklingshæmmede patienter har i årenes løb modtaget behandling i klinikken.

I forbindelse med strukturreformen og afdelingssammenlægninger undergik afdelingen forskellige administrative ændringer. I efteråret 2011 ændredes den navn til MA4 Oligofrenipsykiatri, og en epoke, hvor klinikken og det senere tilkomne Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning havde hævdet sin selvstændighed, sluttede.

Den patientgruppe, den oprindelige Oligofreniklink tog sig af, betjenes nu i hovedsagen af sygeplejersker i et nyoprettet storambulatorium, hvor gerontopsykiatri, oligofrenipsykiatri, ADHD og misbrugspsykiatri er fusioneret.

Den oprindelige Oligofrenikliniks overlæge gennem et kvart århundrede, Kurt Sørensen, går nu på pension og benytter denne lejlighed til at genoplive Oligofreniklinikken, men nu i privat regi. Ikke alle pårørende, personalegrupper eller patienter er ubetinget tilfredse med de ændringer hospitalspsykiatrien har undergået, og der har vist sig et behov for psykiatrisk betjening udenfor det offentliges tilbud. Dette er i korthed baggrunden for Oligofreniklinikkens oprettelse.

Med sig bringer Kurt Sørensen erfaringer fra ca. 20.000 konsultationer med og om udviklingshæmmede borgere og deltagelse i et utal af behandlingskonferencer, netværksmøder, personalesupervision o. lign., fra forskningsmæssige aktiviteter og fra gennemførelse af sammenlagt ca. 200 kurser og temadage for pædagoger. læger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker m.m., som arbejder med udviklingshæmmede mennesker.

 

 

 

 

Gå til top